Jak napisać podziękowania dla promotora i recenzenta?

Promotor to bardzo ważna osoba, która przyczynia się do napisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Pomaga ona studentowi sformułować temat pracy dyplomowej, sugeruje dobór literatury, wspiera przy określaniu omawianych zagadnień, pomaga rozwiać wątpliwości i ma czas dla swoich seminarzystów. W związku z czym bardzo ładnym zwyczajem jest złożenie podziękowań promotorowi pracy dyplomowej. Oczywiście, najlepiej jest to uczynić na piśmie, np. na pierwszej stronie pracy czy to licencjackiej, czy magisterskiej. Oto kilka wzorcowych przykładów podziękowań dla promotora:

Dziękuję mojemu Promotorowi,
…………………………………….,
za poświęcony czas oraz cenne rady
związane z niniejszą pracą,
a także za wsparcie i wyrozumiałość.

Składam gorące podziękowania promotorowi pracy,
Profesorowi ……………………… .
za opiekę naukową, życzliwość i poświęcony mi czas.

Składam serdeczne podziękowania Promotorowi ……………………………………………….. za życzliwość, cenne uwagi merytoryczne, wszechstronną pomoc oraz poświęcony czas.

Niektórzy studenci decydują się także na wręczenie podziękowań w formie kartki, statuetki, księgi okolicznościowej. Bywa, że czasami seminarzyści wręczają prezenty promotorom, ale nie na każdej uczelni jest to praktykowane i często jest nie najlepiej odbierane przez władze uczelniane. Natomiast bardzo ładnym zwyczajem jest wręczenie promotorowi kwiatów, które mogą mieć formę bukietu, wiązanki lub być ułożone w koszu. Z pewnością, do najpopularniejszych należą róże, ale nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby wybrać inne kwiaty. Ponadto, w modzie jest zorganizowanie małego poczęstunku dla komisji egzaminującej. Miele widziane są tu kawa i ciasto. Oprócz tego, można również po zakończonej obronie zaprosić komisję na uroczysty obiad.

Nie możemy także zapomnieć o podziękowaniu dla recenzenta, którego zadaniem jest zapoznanie się z treścią naszej pracy i jej ocena. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga też od recenzenta czasu, w związku z czym warto mu podziękować za jego pracę. Nie ulega wątpliwości, że podziękowania powinny być proste, najlepiej zamieszczone w pracy pod podziękowania dla promotora i mogą wyglądać następująco:

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za ich trud włożony w przygotowanie recenzji mojej pracy.

Na końcu, trzeba jeszcze zaznaczyć, że jeżeli promotorowi i recenzentowi chcemy wręczyć upominek będący formą podziękowań, czynimy to po obronie pracy licencjackiej czy magisterskiej, nigdy wcześniej.