Wzór podziękowań za współpracę i sponsoring

Każdy pracodawca marzy o tym, by jego pracownicy sumienie wykonywali swoje obowiązki i pracowali efektywnie. Oczywiście, podstawą dobrej współpracy pomiędzy nimi są dobre relacje oraz przyjazna atmosfera, np. w biurze czy banku. Poza tym, pracownik chętniej wykonuje powierzone mu zadania, gdy wie, że za swój trud zostanie doceniony. Nie ulega wątpliwości, że powszechną formą okazania wdzięczności za dobrą współpracę są podziękowania, do których najczęściej dołączone są upominki i nagrody pieniężne.

Na uwagę zasługuje fakt, że tego rodzaju podziękowania często są wręczane z okazji jubileuszu firmy bądź wieloletniego stażu pracy, przejścia na emeryturę, czasami są formą wdzięczności za podpisanie intratnego kontraktu czy znacznego wkładu w rozwój danej placówki. Warto zaznaczyć, że pracodawca może sam ułożyć tekst podziękowań, chociaż też do dyspozycji ma wiele gotowych szablonów, które dostępne są również w sieci. Przykładowo możemy wymienić tu następujące wzory:

Podziękowanie
dla Pani ……………………….
za wszystkie dni, które przeżyliśmy
w ciągu 25 letniej wspólnej pracy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech, i dobre rady…
W ciągu tych wszystkich lat była Pani
dla nas najlepszym przyjacielem,
na którym zawsze można polegać, którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować,
składając najlepsze życzenia na dalsze lata.

Dyrekcja firmy …………………….
składa Panu …………………………
serdeczne podziękowania
za sumienną i rzetelną pracę,
poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania,
oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Sz. P. ……………………………………
W związku z przejściem na emeryturę
składam serdeczne podziękowania za trud
włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży.
Jako dyrektor ……………………………
swym zaangażowaniem, oddaniem sprawom oświaty
tworzył Pan warunki do wykształcenia
wielu znakomitych osobistości.

Nie mniej popularne w ostatnim czasie się podziękowania dla sponsorów, bez których wiele klubów sportowych, placówek dla dzieci i młodzieży, ośrodków kulturalnych, domów dziecka, nie mogłoby funkcjonować. Otóż, najczęściej jako wyraz wdzięczności za okazaną pomoc są im wręczane pamiątkowe dyplomy, statuetki czy książki opatrzone podziękowaniami typu:

Dyrekcja, Dzieci i Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w …………………… składają firmie …………….. serdeczne podziękowania za sponsoring ” mikołajek” w naszym przedszkolu. Jesteśmy pełni uznania za gest ofiarowania obfitych paczek mikołajkowych. Mamy nadzieję, że roześmiane twarze dzieci będą wyrazem wdzięczności za Waszą hojność.