Za rekolekcje i udział w pogrzebie

Rekolekcje to niezwykły czas dla chrześcijan, ponieważ mają one za zadanie przygotować wiernych najczęściej do Świąt Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych, chociaż mogą się też odbywać w innym czasie. Przede wszystkim, skłaniają one do przemyśleń nad własnym życiem czy do rachunku sumienia. Niekiedy bywają też pewnego rodzaju oczyszczeniem. Oczywiście, ogromna rola jest tu księdza rekolekcjonisty, od którego wiele zależy. Warto zaznaczyć, że gdy ksiądz posiada charyzmę i potrafi dotrzeć do wiernych w każdym wieku, może zdziałać wiele dobrego. Dlatego wierni też chętnie wręczają rekolekcjonistom kwiaty czy upominki, np. obrazy świętych, do których dołączają podziękowania, które możemy odnaleźć w Internecie typu:

Składam serdeczne i gorące podziękowanie dla księdza ……………….za wygłoszenie rekolekcje dla wspólnoty parafialnej i sanktuaryjnej w …………. Dziękujemy za słowo pokrzepienia, umocnienia oraz słowo refleksji, które chciałbym, aby przyniosło w naszym życiu duchowym owoc stokrotny.

Czcigodny Ojcze, dziękujemy Ci za Słowo Boże kierowane do nas. Dzięki tym pięknym kazaniom w naszych sercach i rodzinach prawdziwie narodził się Jezus Chrystus. Życzymy Ci drogi Ojcze obfitości darów Duch Świętego. Dużo miłości od Boga i ludzi, na każdy dzień w dalszej pracy duszpasterskiej.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu człowieka jest śmierć bliskiej osoby. Z pewnością, do najboleśniejszych doświadczeń należy jej pogrzeb, podczas którego najczęściej towarzyszą nam rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi czy współpracownicy. Oczywiście, ich wsparcie jest bardzo ważne, jednakże nie zawsze czujemy się na siłach, by im za nie podziękować. Bywa, że przedstawiciel rodziny dziękuje wszystkim za udział w pogrzebie, ale zdarza się też, że gdy emocje nieco opadną, sami chcemy podziękować jeszcze raz żałobnikom. Otóż, możemy zrobić to osobiście, telefonicznie, zamieścić anons w gazecie czy wysłać kartkę z podziękowaniami. Należy zaznaczyć, że obecnie w sklepach możemy dostać pocztówki już z gotowymi tekstami podziękowań za udział w pogrzebie. Przykładowo możemy tu wymienić takie podziękowania jak:

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ….
składają Żona i Synowie

Podziękowanie
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. … składa
Mąż z córkami

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. ….
Żona z dziećmi.